Shërbimet tona

Regjistrimi i Emrit të Domainit

Zhvillim Web

Drupal

Joomla

WordPress

Magento

October

Hippo

etj…

Dizenjim Web

Dizajni i web-it është një proces i konceptimit, planifikimit dhe ndërtimit të një koleksioni të skedarëve elektronikë që përcaktojnë paraqitjen, ngjyrat, stilet e tekstit, strukturën, grafikët, imazhet dhe përdorimin e veçorive interaktive që ofrojnë faqe për vizitorët e faqes tuaj.

Konsulentët IT

menaxhim, këshillimi i teknologjisë së informacionit (i quajtur edhe konsulencë për informatikë, konsulencë kompjuteri, shërbime biznesi dhe teknologjie, konsulencë informatike, konsulencë teknologjike dhe këshillim informatik) si fushë e veprimtarisë përqendrohet në këshillimin e organizatave se si të përdorin sa më mirë teknologjinë e informacionit (IT) në arritjen e objektivave të tyre të biznesit.

Njohuri bazë

Një bazë e njohurive (knowledge base) është një teknologji e përdorur për të ruajtur informacione komplekse të strukturuara dhe të pastrukturuara të përdorura nga një sistem kompjuterik. Përdorimi fillestar i këtij termi ishte në lidhje me sistemet e ekspertëve që ishin sistemet e para të bazuara në njohuri.