Këto nën domain-e janë të rezervuara për grupe specifike të synuara. .Gov.al dhe .mil.al janë vetëm përdorim qeveritar dhe ushtarak. Ata nuk mund të regjistrohen nga Regjistruesit. Ne mund të regjistrojmë vetëm:

  • .al  Është domain-i i nivelit të lartë të koditvendit të Internetit (ccTLD) për Shqipërinë.
  • .com.al  Ju duhet të paraqisni dokumentacionin që ju jeni kompani e regjistruar në Shqipëri.
  • .net.al  Ju duhet të siguroni dokumentacionin që ju jeni kompani e rrjetit (network) e regjistruar në Shqipëri.
  • .edu.al  Ju duhet të paraqisni dokumentacionin që jeni institucion arsimor i regjistruar në Shqipëri.
  • .org.al  Ju duhet të paraqisni dokumentacionin që ju jeni një organizatë joqeveritare e regjistruar në Shqipëri.