A mund të refuzohet regjistrimi i domain-it tim .al?

Ju jeni këtu:
Të gjitha temat

Po, në përputhje me rregulloren EPCA (Electronic and Postal Communications Authority) për regjistrimin e doman-it .al, ai mund të refuzojë regjistrimin e domain nëse regjistruesi nuk jep saktë ose të dhënat e tij nuk janë të plota. Në rast se emri i doman-it tuaj klasifikohet si emër i rezervuar ose i ndaluar në rregulloren EPCA, regjistrimi i domain-it refuzohet gjithashtu. Ne inkurajojmë klientët tanë që të konsultohen me listën e listës së fushave të ndaluara dhe të rezervuara (këtu) ose regjistrin e markave të regjistruara (këtu).