A mund të blej më shumë se një domain .al?

Ju jeni këtu:
Të gjitha temat

Po ti mundesh. Sidoqoftë, numri maksimal i doman-it .al që një individ mund të regjistrohet është 5, ndërsa për personat juridikë është 15. Për të regjistruar më shumë domain .al regjistruesi duhet të sigurojë prova për nevojat e tij.